Process

PROCESS

Bygga ett harmoniskt hus - några steg på vägen...

VÄLJA TOMT

Välja tomt med rätt förutsättningar är viktigt i detta koncept. Harmoniska hus har konkreta riktlinjer för val av tomt med rätt förutsättningar. 


Hjälp med utvärdering av tomt


Rätt orientering

- är fundamentalt i detta koncept:

Byggnaderna orienteras med entré mot öster, alternativ mot norr. Entré mot öster har visat sig ge störst fördelar vad gäller välbefinnandet.

ANLITA OSS

När du bestämt dig att bygga ett Harmoniskt hus, tecknas ett avtal om själva konsultationen för konceptuell utformning av ditt hus på blivande tomt.

 

Konsultationen utförs av en certifierad konceptkonsult som även är utbildad och erfaren arkitekt.

 

I samband med avtalet erlägger du en konsultationsavgift.

 

Som byggherre väljer du själv vilken byggentreprenör som ska bygga ditt hus.


Konstruktionsberäkningar och underlag skapas av din valda entreprenör eller byggnadsingenjör.

  

Vi hjälper dig ta fram ritningar för bygglovet.


PLANERA TOMT OCH HUS

Tomter har ofta oregelbunden form och är sällan orienterade enligt konceptets kriterier.

 

Konceptkonsulten planerar en rätt dimensionerad koncepttomt inom tomtens gränser som ska omsluta byggnaderna.

 

Koncepttomten orienteras rätt enligt kriterierna och markeras med ett staket eller mur. 

UTFORMA HUSET

I Harmoniska hus beräknas dimensioner och proportioner för alla konstruktioner enligt naturens tidlösa principer. Detta säkerställer samstämmighet mellan naturens lag och ditt hus.

 

Dina önskemål om husstorlek, antal rum, övriga ytor mm, blir underlaget till konceptutformningen av ditt nya hus.

 

De olika rummen placeras så att aktiviteten i rummen överensstämmer med naturens aktivitet under dagen.

BYGGLOV-ENTREPRENAD

Utefter konceptkonsultens ritningar och underlag kan du ansöka om bygglov hos kommunens byggnadsavdelning.

 

Entreprenad

När konceptunderlaget är klart kan du även kontakta lämpliga entreprenörer för offerter.

  

När du väl jämfört och undersökt offerter och entreprenörer, ska du teckna entreprenadkontrakt med den entreprenör du väljer.

 

När du fått bygglov är det dags planera för byggstart.

BYGGSTART

Inför start av markarbeten är det brukligt utföra "första spadtag". Detta moment ingår även i Harmoniska hus.

 

Grund

När markarbetena, utsättningen av huset och ledningsdragningar är utförda ska "grundstenen" nedläggas. Därefter kan husgrunden påbörjas.

 

Hus

När grunden är klar påbörjas byggnationen av ditt nya hus.


INVIGNING

När byggnadsarbetena, enligt entreprenadkontraktet, är klara utförs en slutbesiktning. Om inga anmärkningar framkommer kan du ansöka om ett slutintyg från kommunen. Därefter kan du flytta in!

 

Före inflyttningen är det fest!

Du inviger ditt nya hus med din familj, vänner och bekanta. Sedan återstår "bara" inflyttningen.

 

Välkommen till ditt nya harmoniska hus!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Läs mer
Acceptera