Bostadsutvecklare

Bygg Harmoniska hus

BYGG BOSTÄDER FÖR ETT HARMONISKT LIV

OCH TOTAL HÅLLBARHET

VAD INNEBÄR KONCEPTET FÖR DITT PROJEKT?


KUNDFÖRDELAR

Att addera konceptet Harmoniska hus i din befintliga projektutveckling kommer ge stora fördelar för dina kunder. De kommer uppleva högre livskvalitet och trivas så bra ett de inte vill åka därifrån.


Läs mer om fördelarna här.


För bostadsutvecklingen?

Projektutvecklingen och produktionen kommer ske på samma sätt som nu, men med några tillägg. Konceptet kan tillämpas på alla stilar och alla typer av byggnader.


När implementeras konceptet?

Harmoniska hus tillämpas bäst i helt nya projekt, redan när du väljer ut markområdet. Från detta skede kommer vi hjälpa till genom projektets alla faser.


VAD INNEBÄR KONCEPTET FÖR DITT PROJEKT?


Orientering och riktning

Byggnaderna och lokalgator orienteras efter Nord- och Sydpol samt ekvatorn så att byggnadernas entreer vetter mot öst eller norr. 


Välja tomtmark

Tomtmarken och omgivningen utvärderas  för närbelägna berg och vattendrag, sluttningar, föroreningar, närbelägna verksamheters inverkan, högspänningsledningar, mm.


Planutformning

Byggnaderna, lekplatser, parkeringsytor, odlingslotter och gemensamhetslokaler placeras där de samverkar med naturens rytm. 

Stadsplanen innehåller generöst med grönytor. Mitt i stadsplanen markeras ”stillhetens center”, t ex  en trivsam och vackert anlagd park.

Exempel på detaljplan utan Harmoniska hus konceptet

Exempel på detaljplan med Harmoniska hus konceptet

Exempel på bostadsprojekt med flerbostadshus, villor och radhus med konceptet Harmoniska hus

VAD INNEBÄR KONCEPTET FÖR DITT PROJEKT?


Proportioner

Byggnadernas dimensioner och proportioner beräknas enligt konceptets tidlösa principer, för att skapa en bostad för maximalt välbefinnande.


Naturliga material och hållbara system

I Harmoniska hus är det självklart att bygga med sunda material, som inte skadar vår hälsa eller miljön. Energieffektivt byggande, hållbara och ekonomiska system för energi, vattenförsörjning, ventilation, återvinning samt organisk odling ingår i detta system.PROJEKT

Projekt flerbostadshus och villor

Här visas ett exempel på ett planerat bostadsprojekt utformade enligt Harmoniska hus.

Detta exempel består av:

- Radhus (7-11, 13-16)

- Lägenheter (1-2)

- Villor (18-29)

- Gemensamhetslokaler (17)

- Odlingslotter, parkeringplatser

Projekt med villor

Här visas  ett planerat bostadsprojekt utformade enligt Harmoniska hus.

Detta exempel består av villor i varierande storlekar- Till några hus planeras för garage. Området får rikligt med grönytor, buskar och träd.

Lägenhetshus

Lägenhetshus i tre våningar med 18 lägenheter om 1-4 rok. Lägenhetsareor ca 18 - 90 kvm.

Radhus

Radhus i två våningar med 3 bostäder om 3-5 rok. Boareor ca 125 kvm.

BOSTADSOMRÅDEN MED HARMONISKA HUS

Abundance EcoVillage, USA


The Abundance EcoVillage in Fairfield Iowa,  establishes a dramatic new standard in sustainable living with modern, luxurious homes.


Features its own sustainable utility system, including an innovative rain harvesting systems to meet water needs, power production from solar and wind with private battery storage facilities, and constructed wetland waste management


EcoVillage homes require 90% less electricity than the average Midwest home. 5 star ENERGY STAR rated.


http://www.abundanceecovillage.com/

Maharishi Garden Village, Great Britain


Set in an area of outstanding natural beauty in Suffolk, Maharishi Garden Village is a beautyful development of houses and apartments based on the timeless principles of Natral Law based Architecture - the worldsmost ancient and complete system och architecture and town planning.


The 24 apartments and 30 houses are built in traditional Suffolk styles and are set in a carfully landscaped garden environment.


The develpoment offers a wide range of family homes and luxury apartments in the heart of Suffolk countryside, ideally located for shopping, leisure and business opportunities.Mandala Village and Resort, Florida USA


Richard Bialosky AIA and David Ederer, the developers of Mandala Village and Resort. 


It has been said that the majority of developers design and market by “looking in the rear view mirror.”


Our approach to Mandala Village and Resort has been to stretch our own boundaries to research and combine new “forward looking” ideas with 

ancient and time-tested principles of natural law-based architecture and design to take sustainability far beyond the current understanding.The goal is to nourishing all aspects of the lives of the Mandala Village residents.


www.mandalavillage.com/


Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Läs mer
Acceptera